Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring + problemlösning

Skapad 2018-11-13 14:44 i Maserskolan Borlänge
Grundskola 8 Matematik
Inom detta område kommer vi fokusera på procentberäkning i olika former. Vi jobbar även med olika former av samma värde (bråkform, decimalform, procentform). Tänk på att läsa uppgifterna noga, vad är det de egentligen frågar efter...? Delen = andel * det hela

Innehåll

(Fet stil = viktigast)

Syfte:

Du ges möjlighet att utveckla följande förmågor:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

 

 Viktiga begrepp:

Andel, del, det hela, bråkform, decimalform, procentform, avrundning, kapital, ränta, räntesats, procent, procentenhet, ökning, minskning

 

 

Arbetsområdets innehåll:  

Centralt innehåll Lgr 11:

 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

Tid:  v 45-49

Arbetssätt: Genomgångar, individuellt och pararbeten

 

Examination:

Skriftligt prov på arbetsområdets mål (se tidigare) där stor vikt läggs vid dina redovisningar/uträkningar och förmåga att resonera.

Aktivt deltagande på lektioner och i grupparbeten.

Prov v 49

 

 

Arbetsschema

Vecka

Tis

Ons

Tors

Läxa

45

Forts 2.1 Andelen

prov tillbaka

2.2 jämförelse och förändring

2.2 jämförelse och förändring

Problemlösning

 

46

2.3 Det hela

2.3 Det hela

2.4 Delen

(omprov kap 1)

Läxa 4

47

Teater

2.4 Delen

2.4 Ränta

Problemlösning

48

2.4 Ränta

Blandade uppgifter

Blandade uppgifter

Läxa 8

49

Repetition

PROV

 

Gammalt NP

50

 

 

 

Problemlösning

51

 

 

 

 

 

Tänk på att hålla dig i fas med arbetsschemat. Använd lektionstiden väl och träna mer hemma.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: