Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering Höstterminen 2018

Skapad 2018-11-13 14:45 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundsärskola F – 9 Modersmål
Planering

Innehåll

Arbetsområde  

Rubrik på arbetsområde

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Konkretiserade mål för elever

* Du ska kunna arbeta med lässtrategier för att förstå och  olika typer av texter.

* Du ska kunna samarbeta  och vara aktivt i klassrummet (ställa frågor, diskutera)

 

Undervisning och arbetsmetoder

 

* Tittar korta filmer, bilder som kopplar med tema

* Öva att prata på rätt sätt i klassrummet

 

 

Eleven har uppnått målen när....

* Vara aktivt i klasrummet( samarbeta, ställa frågor)

* Kan läsa och tolka olika texter och jämföra med svenska språket

* Eleven ska återberätta om texter som vi läser i klassrumet  .  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Ml
 • läsa och förstå texter,
  Ml
 • reflektera över traditioner och kulturella företeelser i områden där modersmålet talas.
  Ml
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer i olika sammanhang.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Modersmålets uppbyggnad. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll.
  Ml  7-9
 • Barn och ungdomars vardagsliv i områden där modersmålet talas i jämförelse med vardagsliv i Sverige.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: