Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik åk 1

Skapad 2018-11-13 14:57 i Alviksskolan Stockholm Grundskolor
Pp i arbetsområdet Trafik för åk 1.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Vi arbetar om trafik. Vi lär oss några relevanta trafikskyltar och trafikregler. Vi övar på att hitta riskfyllda situationer i trafiken och hur man kan undvika dem, bla kopplat till ett hörselperspektiv. Vi lär oss om varför det är bra med reflexer när det är mörkt. Vi lär oss vår adress och vart vi bor och hur trafiken ser ut kring vårt hus.

Innehåll

Vad du kommer att lära:

Du ska:

 • kunna de vägmärken och ljussignaler som är viktiga för fotgängare.
 • veta hur du går över en väg på ett säkert sätt
 • Begrepp inom ämnet trafik, t ex olika fordon, fotgängare, övergångsställe, reflex, trafiksignal
 • Veta om din väg till taxin är trafiksäker eller inte.
 • Vad har du för adress och vad heter området där du bor.
 • Förstå varför det är bra med reflexer när det är mörkt.

Hur gör vi detta:

 

Vi:

* Går igenom några vanligt förekommande trafikmärken och lär oss vad de betyder.

 • * Samtalar om och lär oss hur några vanliga regler i trafiken.
 • * Går trafikpromenader för att träna på att gå över gatan.
 • * Samtalar om olika trafiksituationer runt skolan och på  skolvägen
 • * Ser på filmen Gatusmart (de avsnitt som passar)
 • Du ritar och visar hur din väg till och från taxin ser ut.
 • Vi tittar på ditt hus och din väg till taxin på google- maps.
 • Vi undersöker hur reflexer fungerar och varför de är bra

 

Kunskapskrav

Jag vill att du kan

-att känna igen farliga platser i trafiken
-att ge exempel på hur man uppträder i trafiken som gångtrafikant.

-Kunna din adress och vilket område du bor i.

-kunna förklara varför det är bra med reflex

 

 

Bedömning / Dokumentation

Eleven ska kunna sin adress och sitt område.

Eleven ska utifrån sin ritning av sin taxinväg kunna berätta om det finns farliga platser eller ej.

Eleven ska kunna visa vart det finns farliga trafikmoment på vägen till en lekpark.

 

Du visar vad du kan genom att

-kunna skriva in din adress.

-kunna utifrån en kartbild över vägen till lekarken berätta hur vi gått och visa på faror.

-utifrån en bild från Puls-SO visa vilken väg som är säker för gångtrafikanten.

-berätta varför man behöver reflex

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Trafik

Trafik

 • SO  1-3   Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO   3   Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Jag är osäker
Jag kan
Jag kan mer
Ny nivå
Trafikregler
Jag kan med hjälp berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på någon regel, tex vid övergångsställen.
Jag kan kort berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på någon regel t.ex. övergångsställen.
Jag kan utförligt berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på flera trafikregler.
Faror i trafiken
Jag kan med hjälp berätta om något ställe i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllt. Jag kan med hjälp ge något exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
Jag kan berätta om ett par ställen i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllda. Jag kan ge ett par exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
Jag kan berätta om flera ställen i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllda. Jag kan ge flera exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
Trafikmärken
Jag känner igen några vanliga trafikmärken i vår närmiljö - t ex cykelbana, gångbana, övergångsställe.
Jag känner igen några vanliga trafikmärken i vår närmiljö , och kan till viss del förklara vad vad de betyder och varför de är viktiga.
Jag känner igen flera vanliga trafikmärken i vår närmiljö. Jag kan förklara vad vad de betyder och varför de är viktiga.

Jag är osäker
Jag kan
Jag kan mer
Ny nivå
Begrepp
gata, väg, höger, vänster, korsning, passagerare, korsning, förare, fordon, fotgängare, trafikskylt, trafikljus, övergångsställe.
Jag kan några vanligt förekommande begrepp och kan till viss del förklara vad de betyder.
Jag kan några vanligt förekommande begrepp och kan förklara vad de betyder.
Jag kan flera vanligt förekommande begrepp och kan förklara vad de betyder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: