Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Önskeveckor i idrott och hälsa

Skapad 2018-11-13 14:59 i Frösakullskolan Halmstad
Önskeveckor
Grundskola 1 – 5 Idrott och hälsa
Att röra sig ska vara kul! Under önskeveckorna med start v 47, ska du vara med att påverka delar av innehållet genom önska och leda en aktivitet. Du är med i de andras aktiviteter, lyssnar och tar instruktioner och följer regler. En förmåga som tränas är samarbete i de lekar och aktiviteter som genomförs. När du deltar och leder aktiviteten får du känna känslan av att lyckas både individuellt och tillsammans med andra.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Bedömning

Godtagbara kunskaper
Utmaning
Kommentarer till bedömning
Lekar och spel i samspel med andra.
 • Idh  1-3
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Jag deltar i olika lekar och spel och kan till viss del följa instruktioner och regler. Jag kan ofta samarbeta med olika kamrater. Jag behöver ibland hjälp och stöd för att förstå varför regler finns och vad som händer när man inte följer dem.
Jag deltar i olika lekar och spel och kan till stor del följa instruktioner och regler. Jag kan samarbeta med olika kamrater. Jag påverkar ofta leken i positiv riktning genom att utveckla regler och hjälpa mina kompisar. Jag kan beskriva eller visa hur man ska göra för att inte skada sig själv eller andra i lekar,spel och idrotter.
Motorik/rörelse
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t ex springa, hoppa, klättra och moment med redskap. Jag försöker att utmana mina motoriska färdigheter.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t ex springa, hoppa, klättra och moment med redskap. Jag utmanar ofta mina motoriska färdigheter och kan ofta göra rörelserna med god kroppskontroll.
Samtala och reflektera
Hur aktiviteten upplevs och med enkla ord kan förklara hur aktiviteten påverkar hälsan.
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  4-6
Jag deltar i samtal kring upplevelser av olika idrottsaktiviteter genom att t ex svara enkelt på frågor. Jag kan också svara enkelt på frågor om hur aktivitet och hälsa hör ihop.
Jag deltar i samtal kring upplevelser av olika idrottsaktiviteter genom att själv komma med reflektioner, frågor, åsikter eller idéer. Jag kan ge konkreta exempel och på ett enkelt sätt förklara hur olika val påverkar t ex hälsan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: