Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2018-11-13 15:11 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Svenska
Vägen till läsning i förskoleklass enligt Bornholmsmodellen

Innehåll

 

 

 

Vad ska vi arbeta med?

 

Språkets ljudmässiga uppbyggnad.
Att leka oss till läsning. 

 

 

Hur ska vi arbeta?

 

Genom språklekar, rim och ramsor, lyssna på olika ljud och högläsning.
Vi använder oss av det digitala verktyget Skolplus. Här möter vi olika övningar och lekar med bilder och ljud.
Genom spel och laborativ material.
Enskilt och i grupp på lektionerna.

 

 

 

Vad ska du lära dig?

 

Att varje bokstav har ett ljud.
Att det skrivna kan läsas.
Att ljud blir ord och ord blir till meningar.   
Att känna igen alfabetets bokstäver och kunna deras ljud.
Att sätta ihop ljud till ord.


Hur ska du visa att du lärt dig?


Genom muntligt arbete på lektioner och genomgångar.
Genom att vara aktiv på lektioner/arbetspass.
Genom att kunna berätta vad du lärt dig.
Genom olika diagnoser.


 


 
  


 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: