Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Offentlig konst

Skapad 2018-11-13 15:15 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 9 Bild
Skulpturprojekt. Bygga en skulpturmodell av en tänkt verklig skulptur som är kopplad till en speciell plats.

Innehåll

Uppgiften är en praktisk uppgift som följs av en reflekterande och beskrivande skrivuppgift av arbetet och processen.

Ni bör som grupp göra en plan för hur tiden skall fördelas på olika arbetsmoment.

 

Offentlig konst.

Tid:

Idé : 5 x 120 minuter

 

1. Första uppgiften handlar om at du ska sätta dig in i vad offentlig konst är. Det gör du i uppgiften "Vad är egentligen Offentlig konst?"

2. Offentlig konst. Här ska du göra en skulpturmodell till en tänkt riktig skulptur. Bild på utförd skulptur lämnas in på uppgiftens Unikumsida.

3. Reflektion. Här reflekterar du och din grupp. Uppgiften lämnas in på uppgiftens Unikumsida.

 

Du ska kunna:

Du ska veta vad offentlig konst innebär. Genom att uttrycka dig praktiskt och i skrift.

 

Praktiskt: Du ska kunna gestalta/uttrycka en idé tredimensionellt. Arbetet kan hålla olika nivå i form av hur du arbetar med:

-hur du hanterar materialet

-självständighet/ eget driv / hur du tar dig an uppdraget/ hur du utvecklar egna idéer

-gestaltning av idén

-hur skulpturen samspelar med omgivningen

 

Teoretiskt: Du visar att du har förstått genom att engagerat svara på frågorna om konstformen. Du kan använda dig av ämnesspecifika begrepp kring det du gjort.

                         

Så här ska du visa dina kunskaper:

Grupparbete 2-3 personer

Ni ska bygga en modell av en tänkt skulptur(som ni själva tänkt ut) i liten skala, som är utformad för en bestämd plats. Skulpturen skall stå på en sockel/ underlag, vilket motsvarar miljöangivelse. Skulpturen och platsen ska höra ihop.

Innan arbetet påbörjas skall en skiss göras på den idé ni har, val av mtrl, tänkt underlag mm. Allt mtrl som är tillgängligt i Bildsalen får användas.

Presentera idén för bildläraren.

Gruppen skall skriva en motivering och kommentar till det färdiga arbetet .  T ex val av mtrl, idéer, analys av arbetsprocessen osv, ca en A4- sida.

Möjlighet att göra ett fotomontage av skulptur och bakgrund  i Photoshop, finns.

 

 

Uppgifter

 • Test

 • Vad är egentligen offentlig konst?

 • Offentlig konst.

 • Reflektion arbetet

Matriser

Bl
Bild

E
C
A
Förmåga att:
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycks-former så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Förmåga att:
skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Förmåga att:
skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att:
undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,
 • Bl
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnes-områden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings-alternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Förmåga att:
undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,
 • Bl
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Förmåga att:
undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,
 • Bl
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Förmåga att:
analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl under-byggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Förmåga att:
analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Förmåga att:
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: