Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Soundtrap 5or

Skapad 2018-11-13 15:36 i Ugglums skola Partille
Grundskola 4 – 6 Musik
Vi bekantar oss med musikskaparprogrammet Soundtrap. Vi skapar egna låtar med hjälp av loopar, våra röster och digitala instrument.

Innehåll

Vi kommer jobba med att skapa musik med hjälp av Soundtrap. Vi kommer använda oss av loopar samt
mjukvaruinstrument för att skapa och spela in en egna låtar.

Vad ska vi lära oss?

Du ska träna på att

 • Skapa musik med hjälp av digitala verktyg.
 • Spela in din röst och till viss del skapa egna loopar.

Hur arbetar vi?

 • Du arbetar på din Chromebook.
 • Vi kommer arbeta enskilt och till viss del i par.
 • Uppgifter kommer tilldelas via Classroom.

Så bedömer jag era kunskaper:

 • Bedömning sker under processen på lektionstid och när området är avslutat på det inlämnade uppgifterna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
  Mu  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  C 6

Matriser

Mu
Soundtrap 5or

Du har visat att du klarat detta målet
Mål
Du kan skapa musik med hjälp av röst och digitala verktyg. Du prövar olika idéer och hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Mål
Du kan resonera och ge enkla omdömen om musiken som du och andra skapat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: