Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1 - livsåskådning

Skapad 2018-11-13 15:59 i Storvretaskolan Uppsala
Vi lär oss om de fem världsreligionerna.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Du ska få lära dig om de tre religionerna kristendom, judendom, islam. Vi samlar information om byggnader och symboler tillhörande respektive religion. Vi undersöker traditioner och högtider inom de olika religionerna. Vi diskuterar livsfrågor som uppstår i samband med lektionerna.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kunskapskrav

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna:

* namnge de tre religionerna kristendom, judendom och islam 

* koppla symboler till de tre religionerna.

* koppla byggnader till de tre religionerna

Detta redovisar du med bilder och text i SO-boken. Du visar även vad du kan med hjälp av din whiteboardtavla. 

Undervisning och bedömning

Vi undersöker de olika religionerna med hjälp av text, bild och film. Vi diskuterar livsfrågor som uppstår under vägen och samtalar om allas lika värde oavsett religionstillhörighet.

I SO boken klipper vi och klistrar. Varje religion representeras med en kort text, tillhörande symbol och byggnad. Eleverna färglägger bilderna och de som kan skriver själva.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: