👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider åk 1

Skapad 2018-11-13 16:05 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
Fåglar åk1
Grundskola 1 NO (år 1-3) Bild Svenska
Vad har vi för fåglar omkring oss? Vad är en flyttfågel? Varför stannar några fåglar kvar när det blir vinter?

Innehåll

Mål

När vi arbetat klart med arbetsområdet fåglar ska du...

 • Känna igen, namnge And, Gås, Talgoxe och Mås.
 • kunna redogöra för vad en stannfågel och en flyttfågel är.
 • förstå och kunna förklara varför stannfåglarna stannar kvar i Sverige under vintern och varför flyttfåglarna flyttar.
 • namnge fågelns olika delar.
 • kunna skriva en enkel faktatext.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att...

 • ha muntliga genomgångar.
 • titta på undervisningsfilmer om våra fåglar i närmiljö.
 • rita och måla fåglar.
 • läsa flera faktatexter.
 • muntliga redogörelse om fåglarna.

Bedömning

I arbetet med fåglar kommer jag att bedöma din förmåga att...

 • känna igen och namnge And, Gås, Talgoxe och Mås.
 • kunna redogöra vad flytt- och stannfåglar är.
 • förklara varför vissa fåglar flyttar på vintern och vissa fåglar stannar
 • namnge fågelns delar.
 • muntliga redogörelse om fåglar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3