Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redskapsgymnastik och rörelsebana

Skapad 2018-11-13 16:13 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Att ha kontroll på din kropp och kunna göra det du vill är en riktig frihetskänsla! Detta är precis det du ska öva på under de kommande veckorna, att få kontroll över din kropp i olika övningar. Vi kommer att öva på de olika grovmotoriska grundformerna och sätta ihop de i olika övningar som i t.ex. ringar, trampett, stå på händer, hjula, kullerbyttor m.m. Detta kommer vi göra genom att ha olika stationer och sedan kommer vi även ha olika rörelsebanor.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Framför allt de grovmotoriska grundformerna rulla, stödja, hoppa och hänga men även de andra grundformerna.
 • Hur du gör för att göra en kullerbytta, stå på händer, hjula, göra olika övningar i ringar, bom och trampett.
 • Olika säkerhetsaspekter för att du inte ska skada dig under aktiviteterna.

Hur ska vi arbeta?

 • Vi kommer att öva på olika övningar vid olika stationer.
 • Vi kommer att använda oss av rörelsebanor.
 • Vi kommer att använda oss av kamratbedömning.

Hur visar du vad du har lärt dig?

 • Du utför rörelserna med rätt kraftinsats.
 • Du utför rörelserna med konsekventa rörelseövergångar.
 • Du utför rörelserna med målmedvetenhet.
 • Du utför rörelserna med rytm och balans.
 • Du deltar i samtal och diskussioner om hur du kan förebygga skador samt hur du förstår ord och begrepp inom det aktuella området som t.ex. uppvärmning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Redskapsgymnastik och rörelsebana

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Delta & anpassa rörelser
 • Idh  E 6
Ej redovisat tillräckliga kunskaper
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser TILL VISS DEL till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser RELATIVT VÄL till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser VÄL till aktiviteten.
Förebygga skador
 • Idh  E 6
Ej redovisat tillräckliga kunskaper
Eleven kan ge ENKLA beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge UTVECKLADE beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge VÄLUTVECKLADE beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: