Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genomföra säljsamtal

Skapad 2018-11-13 16:22 i Sth hotell och restaurangskola Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Försäljning och kundservice
Nu ska ni teoretiskt och praktiskt få lära er att sälja.

Innehåll

Föreläsningar om säljarbete, säljprocessen, försäljningsteknik och reklamationer.

Diskussioner om säljkommunikation, produktdemonstrationer.

Planering och organisering av praktiskt säljarbete.

Praktiskt säljarbete i kaffet där du arbetar arbetsmiljöriktigt.

Utvärdering av ditt lärande.

Uppgifter

 • Enskild EFI uppgift

 • Säljarbete på mässa

 • Praktiskt säljarbete

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Säljarbete, säljprocess och försäljningsteknik i olika branscher och områden, till exempel inom försäljning av varor och försäljning av tjänster.
  Fös  -
 • Praktisk säljkommunikation, till exempel hur produktdemonstrationer utförs och hur reklamationer behandlas.
  Fös  -
 • Förhandlingar och presentationsteknik.
  Fös  -
 • Lagar och andra bestämmelser samt etiska regler inom försäljningsområdet.
  Fös  -
 • Ergonomi.
  Fös  -
 • Miljöfrågor i försäljningsarbete.
  Fös  -
 • Metoder för utvärdering av försäljningsarbete.
  Fös  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur enkelt säljarbete planeras, organiseras och genomförs på ett säljinriktat sätt i olika branscher. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur säljkommunikation och säljadministration planeras och genomförs. I beskrivningen redogör eleven utförligt och nyanserat för hur attityder, värderingar och förhållningssätt påverkar försäljningssituationer.
  Fös  A
 • Eleven beskriver utförligt hur enkelt säljarbete planeras, organiseras och genomförs på ett säljinriktat sätt i olika branscher. Dessutom beskriver eleven utförligt hur säljkommunikation och säljadministration planeras och genomförs. I beskrivningen redogör eleven utförligt för hur attityder, värderingar och förhållningssätt påverkar försäljningssituationer.
  Fös  C
 • Eleven beskriver översiktligt hur enkelt säljarbete planeras, organiseras och genomförs på ett säljinriktat sätt i olika branscher. Dessutom beskriver eleven översiktligt hur säljkommunikation och säljadministration planeras och genomförs. I beskrivningen redogör eleven översiktligt för hur attityder, värderingar och förhållningssätt påverkar försäljningssituationer.
  Fös  E
 • Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare enkla arbetsuppgifter inom personlig försäljning. I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande arbetsmetoder, tekniker och arbetsmaterial. Eleven genomför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång använder eleven med säkerhet tekniker och metoder för kalkylering och ekonomiska beräkningar samt löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer i arbetet. Vidare arbetar eleven miljöanpassat och resurssnålt samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
  Fös  A
 • Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare enkla arbetsuppgifter inom personlig försäljning. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande arbetsmetoder, tekniker och arbetsmaterial. Eleven genomför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång använder eleven med viss säkerhet tekniker och metoder för kalkylering och ekonomiska beräkningar samt löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer i arbetet. Vidare arbetar eleven miljöanpassat och resurssnålt samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
  Fös  C
 • Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare enkla arbetsuppgifter inom personlig försäljning. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande arbetsmetoder, tekniker och arbetsmaterial. Eleven genomför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång använder eleven med viss säkerhet tekniker och metoder för kalkylering och ekonomiska beräkningar samt löser, i samråd med handledare, problem som uppkommer i arbetet. Vidare arbetar eleven miljöanpassat och resurssnålt samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven i samråd med handledare.
  Fös  E
 • När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.
  Fös  A
 • När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.
  Fös  C
 • När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt.
  Fös  E

Matriser

Fös
Genomföra säljsamtal

Centralt innehåll

Säljprocess.
E
C
A
Kunskapskrav
Eleven planerar, organiserar och utför med handledaren enkla arbetsuppgifter inom personlig försäljning.
i samråd, med viss säkerhet
efter samråd, med viss säkerhet
efter samråd, säkert
Kunskapskrav
I arbetet använder eleven vanligt förekommande arbetsmetoder, tekniker och arbetsmaterial.
i samråd, med viss säkerhet
efter samråd, med viss säkerhet
efter samråd, säkert

Centralt innehåll

Praktisk säljkommunikation, produktdemonstration och reklamationer.
E
C
A
Kunskapskrav
Eleven genomför arbetet utifrån givna instruktioner. Eleven löser med handledaren problem som uppkommer.
I samråd, med viss säkerhet
Efter samråd, med viss säkerhet
efter samråd, säkert

Centralt innehåll

Ergonomi
E
C
A
Kunskapskrav
Eleven arbetar miljöanpassat och resurssnålt samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra.
i samråd, med viss säkerhet
Efter samråd, med viss säkerhet
efter samråd, säkert

Centralt innehåll

Utveckla sitt lärande
E
C
A
Kunskapskrav
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med omdömen.
enkla
nyanserade
nyanserade samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: