Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion och traditioner, v 48-51 2018

Skapad 2018-11-13 16:29 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola F – 1 Musik SO (år 1-3) Svenska Bild
...

Innehåll

Vad?

Vilka förmågor och vilket innehåll ska vi arbeta med? 

 • Religionerna kristendom, judendom och islam
 • Fornnordisk tro och gudar
 • Lyssna till högläsning av faktatexter 
 • Skriva faktatexter
 • Skapande av berättande bilder och sagobilder
 • Analys av berättande bilder och sagobilder
 • Sjunga psalmer

 

Hur?

På vilka olika sätt arbetar vi med innehållet? Elevernas tankar...

 • Vi kan se på film.
 • Vi kan läsa i böcker och lyssna på högläsning.
 • Vi kan göra planscher.
 • Vi kan tänka  på det vi lär oss och även prata om det tillsammans.
 • Vi kan skriva om det vi lär oss.

 

Vad?

Dessa mål ska jag kunna i slutet av arbetsområdet. 

 • Jag ska veta att det finns olika religioner och kan ge exempel på några olika religioner och deras högtider.
 • Jag ska veta att bibeln innehåller olika berättelser.
 • Jag ska veta att människor i Sverige har trott på olika gudar förr i tiden.
 • Jag ska veta att kristendomen hade en stor roll i skolan förr i tiden.

 

Hur?

Jag kan visa mina kunskaper genom att .... 

 • Berätta om mina kunskaper i samlingar och samtal med lärare.
 • Skriva faktatexter om mina kunskaper.

 

 

För vem eller vilka kan dina kunskaper vara till nytta?

... 

 

Centrala ord och begrepp kopplad till delmålen.

religion, kristendom, judendom, islam, asagudar, högtider

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: