Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna och etik & moral

Skapad 2018-11-13 16:45 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vilka är de fem största religionerna? Finns det något som de har gemensamt? Vad skiljer dem åt? Under detta arbetsområde kommer du att få reda på allt detta och lite till. Dessutom så lär vi oss om vilka etiska modeller som finns och hur de kan vägleda individer i hur de ska agera i olika situationer.

Innehåll

 

VÄRLDSRELIGIONERNA OCH ETIK & MORAL

 

 • Ord/begrepp att kunna:
  • De begrepp som finns med i listan på uppgifterna (se bifogad fil till varje)

 

 •  Arbetsformer:
  • Genomgånga
  • Individuellt/par arbete
  • Filmvisning
  • Muntligt och skriftligt
  • Normkritiskt: Vi ska djupdyka hur det är att vara öppen med sin religiösa identitet i ett samhälle som är sekulariserat 

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

 • Jag kan grundläggande fakta om de fem religionerna såsom: grundare, gud/gudssyn, helig skrift, helig byggnad, symboler, högtider, viktiga begrepp, syn på liv och död, vägar till frälsning och gyllene regler etc.
 • Jag kan resonera om likheter och skillnader mellan religionerna
 • Jag kan beskriva samband och resonera kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden. Till exempel beskriva hur kastsystemet påverkar människor. 
 • Jag kan beskriva olika etiska modeller
 • Jag kan resonera kring vilka handlingar som är rätta utifrån olika etiska modeller
 • Jag kan använda olika begrepp som är väsentliga inom området, till exempel: puja, åttafaldiga vägen, vallfärd, dygdetik
 • Jag kan söka information om religionen ur olika källor och dra egna slutsatser om hur du tror det är att vara troende och hur en troende och anhängare tänker i olika frågor

 

 • Bedömning baseras på:
  •  Läxförhör och uppgifter 

Tidsplan: 

V.46-3 (2019)

Uppgifter

 • Läxförhör Hinduism och Buddhism

 • Läxförhör: Islam

Matriser

Re
Kunskapskrav religion åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Världsreligionerna
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter & skillnader
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Information & källor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: