Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Superhjältar A3

Skapad 2018-11-13 16:58 i Askebyskolan Stockholm Grundskolor
Vi kommer arbeta med hjältar/superhjältar för att främja läs- och skrivutvecklingen hos eleverna.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Bild Engelska Svenska
Vad är en hjälte?

Vad är skillnaden mellan en hjälte och superhjälte?

Vad gör en vardagshjälte?

Detta är frågor vi började ställa oss inför arbetet med att göra oss till superhjältar i åk 2.

Innehåll

Arbetet

Jag är en superhjälte!

Under ett par veckor kommer vi jobba med att förvandla oss till superhjältar. Vi kommer prata om hjältar i olika former, diskutera i helklass, grupper och par om olika hjälterelaterade frågor. Vi kommer integrera engelska, bild, svenska och so.

Syfte med undervisningen

 • Att kunna använda beskrivande ord till en bild som du själv gjort
 • Att kunna skriva en text om dig själv som superhjälte, med hjälp av beskrivande ord
 • Att kunna använda digitala verktyg och ta bild, läsa in och spela upp din text
 • Att kunna lyssna på andras berättelser och ge/få kritik som hjälper till att kamrater kan göra liknande uppgifter bättre i framtiden.

Detta ska vi göra

 

 • Vi kommer att göra tankekartor om superhjältar/hjältar
 • Vi kommer se på korta filmer om hjältar
 • Vi kommer skapa egna bilder på superhjältar
 • Vi kommer prata om beskrivande ord (adjektiv) som hjälper oss beskriva våra superhjältar
 • Vi kommer läsa böcker, tillsammans och enskilt
 • Vi kommer använda oss av läsfixarna för att hjälpa oss förstå texterna bättre
 • Vi kommer skriva en egen berättande text utifrån genrepedagogiken
 • Vi kommer använda oss av IKT genom att ta kort på, skriva om och läsa in vår text på en dator. 
 • Vi kommer redovisa i mindre grupper genom att spela upp vår text för varandra och få och ge kritik på den

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: