Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring åk 9 Ht- 2018

Skapad 2018-11-13 17:26 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 8 Matematik
Tal

Innehåll

 Vi utvecklar Förmågorna:

Begrepp - Kunskap om begrepp och samband mellan begrepp

Metod - Val av metod och hur väl metoderna genomförs

Problemlösning - Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi.

Resonemang - Föra ett resonemang. Kvalitet på slutsatser och analyser.

Kommunikation - Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.

 

Vi kommer att arbeta med:

Lärarledda genomgångar, EPA - enskilt , par eller grupp, alla

Själv- och kamratbedömningar

Diskussioner i mindre och större grupper. 

 

Bedömningen sker både muntligt och skriftligt under lektionstid men även genom några formativa tester och ett mer summativt prov.

Resultatet  på begreppstest och kapiteltest visas skriftligt även här i UNIKUM ( se matriser nedan). Kapiteltesten är främst på metoderna som är aktuella i arbetsområdet.  Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett summativt större skriftligt prov där alla förmågor kan visas.

 

 

Elevernas visade kunskaper på detta arbetsområde kommer att presenteras i matrisen " Endast summativ bedömningsmatris" här i UNIKUM. Där kan man se på vilken nivå förmågorna visats i de olika arbetsområdena.

 

Övningar och innehåll:

Innehållet och övningarna är individuellt därför skriver vi endast de generella här:

Kap 2 sid 54-93

Begrepp sid 92

Slutprov v 47

 

Övningar:

 

 Algebra: http://www.skolresurs.fi/matteva/algebra/index.html

https://www.elevspel.se/amnen/matematik/5637-forenkla-uttryck.html

 

 

Genomgångar och filmer:

finns i lärloggen men kan också sökas på följande hemsidor:

https://www.matteboken.se/

http://www.matematikbokenxyz.se/elever1/filmer1.html

 

 Filmer på olika språk:

http://www.webbmatte.se/

 

Begrepp på olika språk:

http://modersmal.skolverket.se/sites/svenska/index.php/164-uncategorised/1611-mattebegrepp

 

Matriser

Ma
Begreppstest Samband och förändring sid 84

Kontrollera
På begreppstestet hade du fel svar på detta begrepp. Titta på mina anteckningar i förhöret. I kolumnen bredvid finner du förslag på övningar
Rätt
På begreppstestet hade du rätt svar men känner du att du vill titta lite mer på begreppet finner förslag på övningar här i yttersta kolumnen.
Övningar:
Fakta, teori, exempel och övningar finner du på...
fråga 1
kap 2.1 Uppgifter på Baslägret: 1-4
fråga 2
kap 2.1 Uppgifter på Baslägret: 1-4
fråga 3
kap 2.1 uppgifter på Baslägret: 1-4
fråga 4
kap 2.2 Uppgifter på Baslägret: 5-9
fråga 5
kap 2.2 Uppgifter på Baslägret: 5-9
fråga 6
kap 2.3 Uppgifter på Baslägret: 10-16
fråga 7
kap 2.3 Uppgifter på Baslägret: 10-16
fråga 8
kap 2.4 Uppgifter på Baslägret: 17-24
fråga 9
kap 2.5 Uppgifter på Baslägret: 25-29

Ma
Kapiteltest Samband och förändring sid 85

Kontrollera
Har jag antecknat något på ditt förhör? Svar? Enheter? Visade beräkningar? Tydlighet? Kunde du metoden?
Rätt
På kapiteltesten hade du rätt på denna övning men ifall du vill öva på fler/liknande uppgifter så finner du förslag här på övningar i den yttersta kolumnenHar
Övningar
Fakta, teori, exempel och övningar finner du på...
fråga 1 a
Regel med ord
kap 2.1 Uppgifter på Baslägret: 1-4
fråga 1b
Formel
kap 2.1 Uppgifter på Baslägret: 1-4
fråga 2a
Tabell
kap 2,2 Uppfter på Baslägret: 5-9
fråga 2b
Graf
kap 2,2 Uppgifter på Baslägret: 5-9
fråga 3a
Linje i koordinatsystem
kap 2,3 Uppgifter på Baslägret: 10-16
fråga 3b
Linjens ekvation
kap 2,3 Uppgifter på Baslägret: 10-16
fråga 4a
Förändringsfaktor
kap 2,4 Uppgifter på Baslägret: 17-24
fråga 4b
Priset efter sänkning
kap 2,4 Uppgifter på Baslägret: 17-24
fråga 5
Antal böcker
kap 2,5 Uppgifter på Baslägret: 25-29
fråga 6
Tavlans värde
kap 2,5 Uppgifter på Baslägret: 25-29
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: