Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik förskoleklass Solen 2018/2019

Skapad 2018-11-13 17:35 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
matematik ht-18 förskoleklass
Grundskola F Matematik
Under året du går i förskoleklass kommer du att möta matematiken på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Vi vill väcka en nyfikenhet och ett intresse kring matematiska begrepp samt visa att matematik finns runt omkring oss hela tiden. Undervisningen skall bidra till att du skapar en tilltro till din förmåga att använda matematik i vardagen.

Innehåll

Tidsperiod

 • Läsåret 2018/2019

Förmågor och övergripande mål och riktlinjer

Undervisningen ska bidra till att väcka elevernas intresse och nyfikenhet för matematik. Genom en varierad undervisning ska eleverna få möjlighet att skapa förståelse för matematikens olika delar. 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du kommer träna på:

 • Geometriska former
 • Klassificering och sortering
 • Ramsräkning 0-32
 • Mönster
 • Mäta
 • Väga
 • Taluppfattning
 • Tiotalsövergångar
 • Positionssystemet
 • Likheter/Olikheter
 • Större och mindre än
 • Hälften och dubbelt
 • Jämna och udda tal
 • Femkompisar
 • Addition
 • Subtraktion

 

Hur kommer vi att arbeta för att komma dit? (planering)

Vi kommer bland annat att:

 • Jobba med konkreta övningar i helklass där vi diskuterar de olika matematiska begreppen
 • Räkna hur många elever som är närvarande under morgonsamlingarna
 • Titta på Livet i mattelandet kopplat till arbetsområdet vi jobbar med under aktuell vecka
 • Spela matematikspel
 • Jobba med räknesagor tillsammans med eleverna där vi övar på problemlösning
 • Använda olika matematikappar
 • Jobba med skapande kring matematikbegreppen
 • Öva på olika moment inom matematik i skogen och i elevernas närmiljö och ta hjälp av naturmaterial som exempelvis kottar och pinnar för att räkna och mäta
 • Att jobba enskilt och i små grupper
 • Diskutera och reflektera kring matematik i vardagssituationer
 • Kontinuerligt arbeta i arbetsboken Favorit matematik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -

Matriser

Ma

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: