Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt rörelse projekt

Skapad 2018-11-13 17:37 i Fridhemskullen förskola Kungälv
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Rörelse inomhus/ utomhus.

Innehåll

VART ÄR VI?

Barnen på snigeln har ett stort behov av rörelse och tycker att det är roligt med rörelse i alla dess former. Barnens kunskapsnivåer och erfarenheter av rörelseaktiviteter ser olika ut.

SYFTE

Syfte med rörelseaktiviteterna är att få barnen att lära känna sin kropp och att bli medveten om sin förmåga till rörelse samt att utveckla sin motoriska förmåga. Vad händer i kroppen och med kroppen när vi rör oss. Hur använder vi oss av kroppen för att uppnå mål som tillexempel hoppa högt eller långt.

Rörelseaktiviteterna bidrar också till ett naturligt tillfälle för barnen att träna sig på att lyssna, förstå instruktioner och sin samarbetsförmåga.

METOD

Under observationsfasen inför val av tema, upptäckte vi barnens förtjusning för rörelse i alla dess former samt en fascination för grodor. Utgångspunkten blev då grodans rörelse.

 Rörelsen kommer att ske både utomhus och inomhus. Exempel på aktiviteter kan vara motoriska övningar, hinderbana, grupplekar, dans och rytmik, redskap, avslappningsövningar mm. Genom att använda oss av grodan som utgångspunkt, har vi även tänkt studera, avbilda och hitta på sagor och sånger om grodor. På detta vis hoppas vi få in många av läroplanens mål. Vår tanke är att hålla projektet rörelse levande under en längre tid men byta ut grodans betydelse mot något annat som barnen visar intresse för.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi kommer dokumentera via foto och film. Dokumentationen kommer att finnas som ett underlag till utvärdering tillsammans med barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: