Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antik och nordisk mytologi

Skapad 2018-11-13 18:38 i Lorensberga F-3 Ludvika
Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska SO (år 1-3)
I alla tider har man berättat spännande historier. De ger ofta svar på frågor som människor funderar över. Sådana historier kallas för myter. De är ofta väldigt spännande!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din förmåga att:

 • kunna namnge och berätta något om några gudar som människor i norden trodde på under vikingatiden.
 • kunna namnge och berätta något om några av antikens gudar.
 • kunna namnge och berätta något om några naturväsen.
 • veta hur veckodagarna är kopplade till asagudarna.
 • kunna skriva en egen faktatext utifrån stödord

Hur ska vi lära oss detta?

Undervisning:
* Du kommer att få se filmer från ur-skola, Odens rike och Mytologerna. 
* Du ska läsa olika texter.
* Du får lyssna till radioteaterns sagor om asagudarna.
* Du kommer att skriva egna texter om en utvald gud och ett naturväsen. 

 

Vad som kommer att bedömas:

 • Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:
 • kunna berätta om något naturväsen eller asagud. 
 • kunna göra jämförelser mellan olika asagudar och naturväsen. 
 • kunna återge delar av innehållet från någon av de berättelser vi arbetat med.
 • känna till några begrepp inom arbetsområdet.
 • delta i diskussioner om temat.

Hur du får visa vad du kan.

Du får visa muntligt och skriftligt vad du kan på lektionerna i temat. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: