👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla mekanismer - "De mäktiga fem"

Skapad 2018-11-13 18:54 i Rävlanda skola Härryda
Enkla mekanismer cirka 6 veckor a´40 minuter.
Grundskola 4 – 6 Teknik
I det här arbetsområdet får du lära dig om de tidigaste och mest använda uppfinningarna, som brukar kallas för enkla mekanismer. De är fem stycken och kallas ibland "de mäktiga fem". Alla har det gemensamt att de underlättar människans arbete.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

 • utveckla din förmåga att använda ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar
 • utveckla kunskap om hur några konstruktioner utvecklats och förändrats över tid
 • utveckla din förmåga att dokumentera

Så här kommer du att arbeta:

 • Du ska läsa denna text: Enkel fakta om enkla mekanismer
 • Du ska laborera med de olika mekanismerna.
 • Du ska leta efter de olika mekanismerna i din närhet. 
 • Du kommer att se filmer om de mäktiga fem:

 

Vi kommer bedöma hur (på vilket sätt) du:

 • deltar i gemensamma diskussioner
 • dokumenterar om laborationerna i ditt teknikhäfte
 • kan förmedla fakta om enkla mekanismer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6