Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Balansera och väga åk 2 Ht-2018

Skapad 2018-11-13 18:54 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 2 Svenska NO (år 1-3)
Nyfiken på naturvetenskap! Under några veckor kommer vi att arbeta med temat "Balansera och väga". Vi kommer att genomföra olika uppdrag för att lära oss mer om jämvikt, tyngdpunkt och balans. Vi kommer att träna oss i det naturvetenskapliga arbetssättet och att dokumentera vårt arbete.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Du ska få träna på att:

 • utföra enkla  undersökningar.
 • följa muntliga och skriftliga instruktioner
 • beskriva det du gör
 • göra förutsägelser, redovisa ett resultat och jämföra resultat.
 • följa muntliga och skriftliga instruktioner
 • arbeta med sambandet mellan vikt, jämvikt och balans.
 • arbeta med sambandet mellan tyngdpunkt och jämvikt.
 • använda ord och begrepp som t.ex. tyngdpunkt, tyngdkraft, stödyta, jämvikt, balans, lodrät, balansvåg, tyngre än, lättare än.

Arbetssätt

Vi tränar genom att?

 • arbeta med laborativt material
 • genomföra olika uppdrag
 • göra undersökningar inom olika områden som handlar om balans
 • göra jämförelser
 • ha samtal och diskussioner
 • se på film
 • använda iPad för att dokumentera
 • dokumentera skriftligt och med bild
 • läsa texter inom området
 • använda iPad som ett digitalt verktyg

Detta bedömer vi:

I vilken omfattning du:

 • kan utföra enkla systematiska undersökningar utifrån tydliga instruktioner.
 • kan använda begrepp som är typiska för ämnet t.e.x tyngdpunkt, jämvikt, volym.
 • kan göra jämförelser mellan egna och andras resultat.
 • kan dokumentera dina undersökningar och använda den i samtal och diskussioner.

Se bedömningsmatris längst ner i planering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Balansera & Väga

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå
Utföra undersökningar
 • NO   3
Du kan med stöd av vuxen formulera förutsägelser och genomföra undersökningarna.
Du kan tillsammans med en kamrat formulera förutsägelser och delvis genomföra undersökningarna på ett systematiskt sätt.
Du kan formulera en förutsägelse och genomföra undersökningar på ett systematiskt sätt.
Använda ord och begrepp i samtal inom arbetsområdet
 • NO   3
Du förstår några begrepp men behöver stöd av vuxen för att använda dem i rätt sammanhang när du pratar.
Du förstår flera begrepp och kan tillsammans med en kamrat använda några av dem i rätt sammanhang när du pratar.
Du förstår begreppen och kan använda flera av dem i rätt sammanhang när du pratar.
Dokumentera
 • NO   3
Du kan med stöd av vuxen dokumentera dina undersökningar och med hjälp av stödfrågor delta i samtal.
Du kan tillsammans med kamrat dokumentera dina undersökningar och delvis använa dokumentationen i samtal och diskussioner.
Du kan dokumentera dina undersökningar och använda dig av dokumentationen i samtal och diskussioner.
Göra jämförelser
 • NO   3
Du kan med stöd av vuxen göra någon jämförelse mellan dina förutsägelser/undersökningar och andras.
Du kan tillsammans med en kamrat göra några jämförelser mellan era förutsägelser/undersökningar och andras samt dra någon slutsats kring resultaten.
Du kan göra jämförelser mellan egna förutsägelser/undersökningar och andras samt dra slutsatser kring resultaten.
Utföra uppdrag
 • NO   3
Du kan med stöd av vuxen välja lämplig strategi för att utföra uppdragen.
Du kan tillsammans med kamrat välja lämplig strategi för att utföra uppdragen och kan delvis tolka resultaten.
Du kan välja lämplig strategi för att utföra uppdragen och kan tolka resultaten.
Samtala, uttrycka åsikter, tankar och funderingar.
 • Sv  1-3
Du lyssnar och kan med stöd av direkta frågor delta i gemensamma samtal och svara på frågor.
Du lyssnar aktivt och ställer och besvarar frågor och uttrycker tankar och funderingar.
Följa instruktioner
 • Sv   3
Du kan med stöd av vuxen följa muntliga och skriftliga instruktioner.
Du kan tillsammans med kamrat följa muntliga och skriftliga instruktioner
Du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: