Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild som uttrycksform

Skapad 2018-11-13 21:00 i Mörsils förskola Åre
Förskola
Vi vill ge alla barn möjlighet att uttrycka sig med bildspråket som hjälpmedel. Vi vill ge barnen möjlighet att möta många olika bildmateriel, och skapa sig en relation till dessa, under sin tid på Röd.

Innehåll

Mål:

Att uttrycksformen bild blir en naturlig del av barnens vardag på avdelningen och att alla barn har fått någon form av relation till bildskapande under sin tid på Röd. 

Att barnen får möta en rik variation på materiel och tekniker i uttrycksformen bild under sin tid på Röd

Viktigt: 

Att vi dokumenterar och reflekterar för att hitta nya utmaningar och nya infallsvinklar i arbetet med bild. 

Att vi pedagoger har ett tillåtande och öppet förhållningssätt där barnens egna idéer, intressen  och tankar ligger till grund för nästa utmaning eller projekt. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: