Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ev/Slöjd 18/19

Skapad 2018-11-13 21:43 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Grundsärskola 1 – 9 Estetisk verksamhet
Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla kunskaper om färg, form och struktur. Undervisningen ska även bidra till att du tillägnar dig kunskaper om olika hantverk och deras material, redskap och tekniker. På så sätt ska undervisningen bidra till att du utvecklar ditt handlag och din nyfikenhet på att utforska och experimentera inom det estetiska området.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska i undervisningen ges möjlighet att utveckla :

* förmågan att ta ett personligt ansvar, genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen.

* din kreativitet, nyfikenhet, och skapande förmåga. 

Dina kunskaper om

* olika sätt att skapa inom det estetiska ämnesområdet.

*  hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck. 

*  några hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.

*  några slöjdmaterials ursprung och användning.

Din förmåga att: 

* använda olika material, tekniker, redskap och verktyg.

* se hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

* använda enkla arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg.

* inspireras till intresse för estetiska uttrycksformer och traditioner.

* utveckla kunskaper om ämnesspecifika begrepp.

* arbeta enskilt och i samarbete med andra.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma:

Dina kunskaper om:

* olika sätt att skapa inom det estetiska ämnesområdet.

*  hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck. 

*  några hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.

*  några slöjdmaterials ursprung och användning.

Din förmåga att delta i att:

* använda olika material, tekniker, redskap och verktyg.

* se hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

* använda enkla arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg.

* inspireras till intresse för estetiska uttrycksformer och traditioner.

* utveckla kunskaper om ämnesspecifika begrepp.

* arbeta enskilt och i samarbete med andra.

 

Bedömning kommer att göras genom:

* samtal om våra alster efter en enkel mall efter varje lektionstillfälle.

* vad/ hur har vi gjort? Kan vi göra på annat sätt? 

* sk. "kompisbedömning" med bestämda frågor.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att delta i planering och utvärdering av slöjdundervisningen.

 Vi arbetar med utgångspunkt från olika teman och  te.x "De fyra årstiderna" "Växter och djur i naturen"

Vi kommer att arbeta med hantverkstekniker olika material, handverktyg och redskap.

Vi besöker olika estetiska verksamheter i samhället tittar på  hantverksföremål från

olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.

Undervisningen kommer att göras individuellt och i olika grupper.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  ES  1-9
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
  ES  1-9
 • Arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  1-9
 • Några slöjdmaterials ursprung och användning.
  ES  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: