Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtans fröjd

Skapad 2018-11-13 22:01 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska
"Att läsa är att resa" sägs det, och du ska nu få resa tillbaka till 1992 och träffa en ung man (eller kanske en pojke) och vara med om hans livs kärlekshistoria. Tillsammans läser vi Per Nilssons ungdomsbok, du kommer att få diskutera boken såväl muntligt som skriftligt.

Innehåll

Förmågor att utveckla 

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Centralt innehåll

Läsa och skriva

  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Berättande texter och sakprosatexter

  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

 Språkbruk

  • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

 

Arbetssätt, metod och material

Vi kommer under ca tre veckor läsa boken Hjärtans Fröjd av Per Nilsson. Läraren läser boken högt, och du följer med i texten. Före och efter läsning kommer vi tillsammans att diskutera olika aspekter av boken, för att du lättare ska förstå den och hänga med i texten.

För att träna på att tolka och analysera skönlitteratur kommer du, under läsningen, att få svara på frågor kring boken skriftligt. När vi läst klart boken kommer du att få en avslutande skrivuppgift där du får resonera kring hela boken, samt träna din skriftliga förmåga.

Du kommer även att få diskutera frågor i en mindre grupp, för att öva din muntliga förmåga.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din analys av boken; alltså de svar på frågor du lämnar in. Jag kommer även att bedöma din skrivuppgift, som du alltså gör i slutet av arbetsområdet.

Matriser

Sv
Hjärtans fröjd

Läsförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sammanfatta det lästa
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och föra resonemang
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Koppling till upphovsman
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Skriva texter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: