Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2018-11-13 22:20 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6
Inom detta område kommer du att få träna på att uttrycka åsikter, argumentera för dessa åsikter samt att skriva en argumenterande text. Du kommer att lära dig strukturen för en argumenterande text.

Innehåll

Tidsplan: ca 4 veckor

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla dina kunskaper i att:

 • förstå syftet med en argumenterande text
 • lära dig hur en argumenterande text är uppbyggd, hur man presenterar en åsikt och ett eller flera argument
 • lära dig hur man kan använda språket för att påverka någon
 • planera och skriva en insändare om ett valfritt ämne.

Arbetssätt

Så här kommer vi att arbeta

 • Vi kommer att läsa olika argumenterande texter
 • Vi kommer att träna på att framföra åsikter samt hur man framför argument
 • Vi kommer att genomföra debatter där vi övar oss på att argumentera för en åsikt
 • Vi kommer att både i grupp och enskilt skriva argumenterande texter

 

Bedömning - vad och hur

Dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att:

 • förstå syftet med en argumenterande text
 • kunna presentera en åsikt med argument i en tydlig och begriplig text samt muntligt
 • kunna använda strukturen för en argumenterande text såsom inledning, argument och avslut.
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för argumenterande text med fokus på sambandsord

 

Hur du ska få visa dina förmågor:

 • Du visar dina förmågor i en individuellt skriven text
 • Du visar dina förmågor genom att presentera en åsikt eller flera åsikter muntligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6

Matriser

Argumenterande text

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: