👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energikällor

Skapad 2018-11-14 08:20 i Magra skola Alingsås
Grundskola 5 – 6 Fysik
Du ska få lära dig mer om de energikällor som vi använder. Hur de olika källorna påverkar vår miljö samt hur vi använder energin i vårt samhälle.

Innehåll

Målet med undervisningen: 

Du ska få lära dig mer om energins oförstörbarhet och flöde. 

Du ska få lära dig vilka energikällor som finns och hur de påverkar vår miljö. 

Du ska få lära dig vad som är skillnaden mellan förnybar energi och icke-förnybar energi. 

Du ska få lära dig vad som är fossila bränslen. 

 

Hur ska vi göra detta? 
Du ska få en grundkurs i de olika energikällor som vi använder. 

Därefter delas ni in i grupper och sedan lottar vi. Den energikälla din grupp får ska ni fördjupa er i. Ni ska ta reda på fakta genom att läsa böcker och se på film.

Ni ska göra en gemensam text om er energikälla. Se uppgift. 

Ni ska göra en muntlig presentation om er energikälla. Se uppgift. 

 

Bedömning: 

Följande förmågor kommer att bedömas: 

Din förmåga att söka naturvetenskaplig information. Att du kan använda olika källor och att du kan resonera om källornas användbarhet. 

Din förmåga att kunna beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering. 

I svenska bedöms din förmåga att 

söka, välja ut och sammanställa information samt resonera om olika källors användbarhet. 

förbereda och genomföra en muntlig redogörelse. 

Uppgifter

 • Argumenterande text

 • Muntlig redovisning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6