Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2018-11-14 08:35 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Litteraturhistoria i åk 8 om renässansen, upplysningen och romantiken.

Innehåll

Pedagogisk planering Svenska / Svenska som andraspråk

Arbetsområde: Litteraturhistoria

 

Åk 8 ht-18 / vt-19 v. 46-3

 

SYFTE

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • Möta och få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

 

CENTRALT INNEHÅLL

Efter detta tema ska du kunna:

 

 • Presentera och berätta muntligt om en tidsepok, gärna med hjälp av dator.

 • Se skillnad på några olika skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig från varandra.

 • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

 

KONKRETISERING

 

 • Du ska lära dig om tidsepokerna renässansen, upplysningen och romantiken.

 • Du ska läsa utdrag från några av författarna.

 • Arbetsområdet avslutas med ett prov.

 

UNDERVISNING/ARBETSSÄTT

Du kommer att få lyssna på genomgångar om de olika tidsepokerna och om författare som var verksamma då, samt om olika genrer.

Du kommer att få läsa och få lyssna på utdrag från olika författares verk.

Du kommer att arbeta med det digitala läromedlet Digilär.

Ni ska arbeta i grupper med den tidsepoken ni har blivit tilldelad.

 

Grupparbete om Renässansen, Upplysningen och Romantiken

Varje grupp får en tidsepok att arbeta med, i arbetet ska följande finnas med:

 • Under vilken period varade epoken?

 • Varför blev det en ny epok?

 • Vad är typiskt för just er epok?

 • Hur såg t.ex. samhället ut?

 • Nämn några författare som var verksamma under denna epok, beskriv deras böcker och hur man märker att de var verksamma just då.

 • Ni ska skriva ihop tio frågor som ska ligga till grund för provet som ni ska ha i litteraturhistoria.

 

Tänk på följande för att det ska bli ett bra grupparbete:

 • Fördela arbetsuppgifterna - det är inte meningen att någon ska göra allt!

 • Tänk på att dela ett dokument med alla er i gruppen så att ni alla har tillgång till det hela tiden. Om det bara är en som har tillgång till det så blir det lite jobbigt om hen inte är i skolan när ni ska arbeta med det.

Följande länkar har vi sett på lektionerna:

https://urskola.se/Produkter/158022-Hej-litteraturen-Upplysningen

 

https://urskola.se/Produkter/158023-Hej-litteraturen-Romantiken

 

https://urskola.se/Produkter/158021-Hej-litteraturen-Renassansen

 

BEDÖMNING

Jag bedömer följande:

 

 • Hur du besvarar frågorna. Fullständiga och välutvecklade svar!

 • Hur ert arbete med er tidsepok fortlöper.

 • Hur ni redovisar er tidsepok inför klassen.

 • Hur det går för dig på provet.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: