Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek utomhus Nolby fritidshem Rapido

Skapad 2018-11-14 08:40 i Nolbyskolans fritidshem Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
Det sociala samspelet i den fria leken utomhus. Eleverna lär sig att leka med olika kompisar och att kunna uttrycka sina åsikter till kompisarna. De får lära sig att hantera konfliktlösningar. Vi pratar och tränar på skolans ledord Ansvar, hänsyn och gemenskap.

Innehåll

Tidsperiod 20180825-20190618

Mål

 

 • Träna den sociala förmågan i fria leken ute  genom att lära sig ge och ta både i motgångar och medgångar och kunna uttrycka sina åsikter med varandra 
 

Arbetsformer

 

 • Tillsammans med eleverna i leken tränas de i att våga leka med många olika kamrater. De tränas i att våga prata med varandra och lyssna in andras åsikter. I leken hjälper vi dem med att kunna ge och ta i motgångar och medgångar och förstå andra kamraters känslor.
 

Ansvariga

 

 • Vi i personalgruppen tillsammans med eleverna

Dokumentation och uppföljning

 

 • Uppföljningen sker dagligen och vi dokumenterar löpande genom samtal och och skriver ner det vid planeringar.

 

Utvärdering

 

Tillsammans med eleverna utvärderar personalen löpande och och resultatet kommer i skrift vid terminsslutet vt-19

KOPPLA TILL LÄROPLAN NEDAN.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: