Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt - I taket lyser stjärnorna

Skapad 2018-11-14 08:48 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 Svenska
Man blir faktiskt smartare av att läsa böcker. Man använder hjärnan på ett annat sätt än när man till exempel kollar på tv eller när man sitter med sin mobiltelefon. Ju mer man använder sin hjärna desto smartare blir man. Hjärnan plockar upp ord som ger dig ett större och tryggare ordförråd, dessutom får man en djupare förståelse för kontext och olika ords betydelse. Läsning förbättrar också ditt fokuserande och din koncentrationsförmåga och ger dig en möjlighet till att vara kreativ.

Innehåll

Vi ska tillsammans i klassen läsa boken I taket lyser stjärnorna. Förutom att läsa (ensamt, i grupp, tyst och högt) kommer vi att arbeta med boken genom:

- diskussioner, både i helklass och i mindre grupper

- träna på att sammanfatta det viktigaste

- återberätta

- koppla händelser till dig själv

- läsförståelse, både sådant du kan hitta uttryckligen i texten samt det man kan läsa mellan raderna

- tolka budskap

Uppgifter

 • Planering - läsning

 • Frågor tillfälle 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: