Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Rapido fritidshem, Nolbyskolan, Alingsås kommun

Skapad 2018-11-14 09:00 i Nolbyskolan Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
Det här läsåret arbetar vi på fritids med normer och värden. Vi arbetar med skolans ledord ansvar, hänsyn och gemenskap.

Innehåll

Tidsperiod

Läsåret 18/19

Mål

 

Vi vill ge barnen en fin värdegrund att stå på när det gäller hur vi är mot varandra och hur vi uppträder i olika situationer.

 

Arbetsformer

Samlingar: Vi pratar gemensamt om verksamheten och tar upp aktuella händelser. Utvärdering av dagen.

Gemensamma lekar: Lekar tillsammans för att känna gemenskap.

Fri lek: Eleverna leker fritt utomhus eller inomhus.

Leklotteri: Lottdragning till vilken lek varje barn deltar i. Möjlighet att leka i nya konstellationer.

Måla och skapande aktiviteter: Kreativitet, fantasi, finmotorik.

Film: Rekreation.  

Spel: Matematik, turtagning, socialt sammanhang, träna koncentrationsförmåga, hantera en förlust.

Lässtund Högläsning: Stimulerar intresse för böcker.


 

Ansvariga

Alla pedagoger på fritids.

Dokumentation och uppföljning

 

DiIakttagelser och diskussioner med barnen.

 

UUppföljningen sker dagligen och vi dokumenterar löpande genom samtal och skriver ner det vid planeringar.

 

Utvärdering

Alla pedagoger hjälps åt att utvärdera fortlöpande under gemensamma samlingar.

 

 

KOPPLA TILL LÄROPLAN NEDAN.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: