Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönster och Tal

Skapad 2018-11-14 09:20 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Taluppfattning och en ökad förståelse för att se mönster i olika figurer och tal.
Grundskola 7 Matematik

Innehåll

Syfte och mål

Under veckorna 43-48 ska vi arbeta med Mönster och tal - Kapitel1 i Formula. Vi ska ha genomgångar, spel och praktiska övningar för att testa och bearbeta de olika begreppen och metoderna.

När arbetsområdet är klart ska du vara förtrogen med:

- kunna se mönster i olika figurer och tal

- förstå hur vårt talsystem är uppbyggt

- kunna jämföra och storleksordna tal

- kunna använda olika räknesätt

- förstå sambanden mellan dem

- kunna avrunda och göra överslagsräkning i din räkning

Begrepp i arbetsområdet Mönster och Tal

Inom matematiken finns många olika begrepp som är bra att förstå och kunna använda sig av. Följande begrepp ska ska du bearbeta och arbeta med för att få en bättre begreppsförståesle.

- positionssystemet

 De fyra räknesätten

- addition tem + term = summa

- subtraktion term - term = differens

- multiplikation faktor *faktor = produkt

- division täljare /nämnare = kvot

- räkneregler

- avrundning

 -rimlighet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Mönster och Tal

Bedömningsunderlag saknas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa problem
strategier, matematisk modell, rimlighet
Du kan lösa olika problem på ett huvudsak fungernade sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problmets karaktär.
Du kan lösa olika problem på ett relativt väl fungernade sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problmets karaktär.
Du kan lösa olika problem på ett väl fungernade sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Begreppsförståelse
beskriva olika begrepp med hjälp av matematsika uttrycksformer
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang på i ett huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i nya sammanhang på i ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: