Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månadens skapande, avd Nallen.

Skapad 2018-11-14 09:23 i Förskolan Nallegården Rättvik
Förskola
Detta är en planering som beskriver de planerade skapandeaktiviteterna på avdelningen Nallen.

Innehåll

Nuläge

Barnen visar intresse för att utforska färg och form. Genom en planerad skapandeaktivitet i månaden, så kan vi pedagoger utmana barnen i olika tekniker.

Mål

Vårt mål är att uppmuntra barnens intresse för skapande. Vi vill skapa möjlighet för barnen att utforska, experimentera och att använda sin kreativitet. 

Syfte 

Vi har valt att månadsvis fördjupa oss i en skapandeteknik, för att låta barnen prova olika redskap och metoder. Vår tanke är att ju fler sätt man får lära sig att uttrycka sig genom, desto lättare blir det att förmedla sina tankar och sin mening. 

Genomförande 

Vid de planerade skapandeaktiviteterna så låter vi barnen få arbeta i små grupper, så att vi som pedagoger hinner att stötta och utmana varje individ i sitt skapande. 

 

Dokumentation    

Hur dokumenterar vi? Vad behöver vi få med i dokumentationen? På förskolenivå, avdelningsnivå, gruppnivå? och barnnivå? 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 

Utvärdering

Vi utvärderar i våra kollegiala samtal under reflektionstid.

Ansvar

Alla pedagoger på Nallen hjälps åt med att iordningsställa material inför aktiviteten. 

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: