Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap 7B: Kartkunskap - metoder, begrepp, arbetssätt

Skapad 2018-11-14 10:00 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Under de kommande sju veckorna kommer vi att arbeta med geografi. Vi kommer att studera kartor på flera olika sätt och lära oss att använda dessa som informationskällor för geografiska analyser. Vi kommer att lära oss flera geografiska begrepp och innebörden av dessa, tex kommer vi att lära oss mer om de olika klimatzonerna, var de finns och vad som utmärker dem.
Grundskola 7 Geografi
I detta arbetsområde ska eleverna jobba med kartor. Arbetet pågår mellan vecka 46-3. Syftet med arbetsområdet är att man ska lära sig om kartprojektioner, olika sorters kartor, skala, relativt- och absolut läge, tidszoner och studera information från kartor. Därutöver ska eleven lära sig använda grundläggande begrepp som har med arbetsområdet att göra. Efter nyår kommer klassen jobba med namngeografi och ha ett förhör i det.

Innehåll

Syfte

Att tillägna sig grundläggande kunskaper om hur kartor är konstruerade och hur de kan användas. 

Det här ska vi göra 

 • Arbeta med texter och läsguider i Clio Online
 • Göra klassaktiviteter. Enskilt och i grupp
 • Ha gemensamma genomgångar
 • Se på korta filmklipp

Det här materialet kommer vi jobba med

 • Ipad (Viktigt att ALLTID ha med den laddad på lektionerna)
 • Showbie vid behov

Det här ska du visa att du har lärt dig

 • Kunna använda centrala begrepp för arbetsområdet
 • Veta vad kartprojektioner är och varför de blir fel. (Urskilja mellan Mercators projektion och Peters projektion)
 • Kunna urskilja på tematiska (kartor med information) och topografiska kartor (kartor som terrängen)
 • Veta vad skala är på kartor och varför det används.
 • Kunna bestämma en plats relativa läge med hjälp av väderstreck
 • Kunna bestämma en plats absoluta läge med gradnätet (longitud och latitud)
 • Kunna peka ut var ekvatorn och nollmeridianen samt rita ut en breddgrad (latitud) och längdgrad (longitud) på en blank karta.

Så här kommer du bli bedömd

 • Deltagande under genomgångarna
 • Digitalt prov och/eller skrivuppgift

Uppgifter

 • Prov - Kartkunskap (Se dokument här inför provet!)

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ge  C 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  A 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 9

Matriser

Ge
GEOGRAFI ÅK 7: metoder, begrepp, arbetssätt och kartor!

BETYG E
BETYG C
BETYG A
Hur pass väl du använder ord och begrepp som hör ämnet geografi till.
Jag kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Hur väl du använder kartor, källor och metoder när du arbetar med material som beskriver världen eller när du gör en undersökning.
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt,
Kunskaper om namngeografi samt lägen och storlek på bla kontinenter.
Jag har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Jag har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Jag har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: