Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Efterkrigstiden ht18

Skapad 2018-11-14 10:05 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Kalla kriget
Grundskola 7 – 9 Historia
Efterkrigstiden och kalla kriget

Innehåll

 

Konkretiserade mål

Du ska träna din förmåga:

 • ha kunskaper om kalla kriget och efterkrigstiden.
 • hantera information från historiska källor och använda källkritiska principer
 • att kunna använda historiska begrepp i ett sammanhang 

Undervisningen

Arbetsområdet inleds med vi arbetar med kalla krigets huvuddrag. Vi jobbar med uppgifter, genomgångar och gruppuppgifter

Var noga med att jobba målinriktat och visa vad ni går för under hela arbetet genom att be om respons och jobba med att ge respons till varandra.

Bedömning

I detta arbetsområde kommer jag att bedöma:

- dina faktakunskaper om kalla kriget och efterkrigstiden

- din förmåga att använda historiska begrepp

- hur du arbetar med källor

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
  Hi  7-9
 • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
  Hi  7-9
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
  Hi  7-9
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Källuppgift

Källuppgift

------------------->
------------------->
------------------->
Använda källmaterial
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Källkritik
Att resonera om källors trovärdighet och relevans
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Historiebruk

------------------->
------------------->
------------------->
BEDÖMS EJ
Förklara hur historia kan användas för OLIKA syften. Tänk på att motivera ditt svar.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas för olika syften.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas för olika syften.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas för olika syften.

Hi
Provet

F
E
D
C
B
A
Historisk referensram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: