Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns relationsskapande

Skapad 2018-11-14 10:39 i Fjällbackens förskola Åre
Förskola
Utifrån dels pedagoger och barn blev vi väldigt nyfikna vad babblarna stod för. Vi kom fram till att använda babblarna som verktyg i den pedagogiska miljön.

Innehåll

Nuläge

Nästan alla barn vet vilka babblarna är. Figurerna är ett inspirerande material.

Mål

Vi vill stärka barnens sociala samspel utmana de i matematiska och språkliga förmågor.

Ge barnen utrymme för sång,rörelse,skapande samt att få en trygg barngrupp.

Väcka intresse för natur teknik och miljö.

Syfte

Att lärandet ska bli så lustfyllt och mångsidigt med läroplanens intentioner.

Genomförande

Varje babblare är kopplad till olika områden i läroplanens mål. Det ser ut så här.

Doddo med social kompetens ser till att värdegrunden upprätthålls.

Bibbi är matematiker.

Babba är vår språkkunniga babblare.

Dadda är natur-och teknikkunnig.

Diddi är en duktig skapare.

Bobbo är vår hälso-och rörelseexpert.

Dokumentation.

Vi dokumenterar i blogg och i barnens lärlogg, med hjälp av foton, film och barnens alster.

Ansvar.

Allas ansvar.

Uppföljning

Reflektionstiden för pedagogerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: