Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gatubarn

Skapad 2018-11-14 10:49 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi kommer att läsa boken "Sanne gatubarn", analysera, diskutera och skriva reportage om barn i världen.
Grundskola 7 Svenska
Finns det barn som bor på gatan? Var i världen förekommer det mest? Varför är de hemlösa?

Innehåll

Arbetssätt och syfte

Veckoplanering läsning/samtal

Du väljer vilken av följande böcker du vill läsa: Sanne gatubarn, Box 101 eller Tredje kärleken.

Under veckorna 46-48 läser du ett antal sidor som står på classroom. Inför varje fredag ska du ha läst sidorna och du ska ha förberett ett antal egna bokfrågor som du ska diskutera i smågrupper. Under detta samtalet ska alla få chansen att diskutera bokfrågorna, samtidigt som ni spelar in det. Någon av gångerna kommer ni inte att behöva filma utan då sitter läraren och lyssnar istället.

 

Reportage

v.46-49  Du får välja ett fördjupningsområde (barnsoldater, barnarbete, barntrafficking, gatubarn,) som du skriver ett reportage om. Du ska låtsas att du är journalist och träffar ett barn som har det svårt. Genom att sätta ihop en länksamling tillsammans om ovanstående ämnen och genom att titta på ur-klipp tillsammans så får du en uppfattning ämnet du ska skriva om. Reportaget lämnas in v.49.

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på din muntliga förmåga vid diskussionerna kring innehållet i boken du har läst. I reportaget kommer jag att bedöma den skriftliga förmågan. 

Reflektion

1) Vilka tankar hade du kring gatubarn innan vi började med detta arbetsområdet?

2) Har dina funderingar påverkats av det du har lärt dig under arbetets gång? På vilket sätt?

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    Sv

Matriser

Sv
Kunskapskraven Svenska åk 7-9

1
2
3
Läsa och förstå
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Samtala samt framföra åsikter
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalet och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalet och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Innehåll i reportaget
Ditt reportage innehåller enkla gestaltande beskrivningar t.ex. av personer och miljöer. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett enkelt sätt t.ex genom att återberätta.
Ditt reportage innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar t.ex av personer, miljöer och sinnesintryck. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett utvecklat sätt t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne.
Ditt reportage innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t.ex av personer, miljöer och sinnesintryck. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera nyanserat samt att ta in flera perspektiv.
Struktur i reportaget
Texten är i huvudsak sammanhängande och har en enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har en utvecklad textbindning t.ex är det lätt att följa då du binder samman fakta, beskrivning och intervjuer. Texten har en struktur som passar ett reportage t.ex. att du använder rubrik, ingress och brödtext. Din text är styckeindelad.
Texten är sammanhängande och har en välutvecklad textbindning t.ex är det lätt att följa då du binder samman fakta, beskrivning och intervjuer. Texten är välstrukturerad t.ex genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv rubrik, ingress och brödtext.
Språket i reportaget
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat och passar ett reportage t.ex. med lekfulla sätt att beskriva och uttrycka det du ser och upplever. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: