Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens inre och yttre krafter

Skapad 2018-11-14 11:09 i Toråsskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbetsområde som behandlar jordens inre och yttre krafter.
Grundskola 4 – 6 Geografi Biologi
Jordytan påverkas av både människa och natur. De inre och yttre krafterna påverkar jordytan och därmed människans livsmiljöer. Under de närmaste veckorna kommer du att få lära dig om hur jordens inre är uppbyggt och om hur de inre krafterna orsakar t ex vulkaner och jordbävningar. De yttre krafterna och människan påverkar oss också på olika sätt beroende på var på jorden vi lever.

Innehåll

Så här jobbar vi:

 • Vi kommer att titta på bilder och filmer och diskutera kring dessa.
 • Vi kommer att läsa texter gemensamt och enskilt och svara på frågor till dessa.
 • Du kommer att, som slutuppgift få göra ett skriftligt arbete om en inträffad naturkatastrof. Här visar du att du behärskar ämnesspecifika begrepp vi har arbetat med. Detta arbete kommer du att skriva på datorn och maila till mig när det är klart.

Några viktiga begrepp inom temat:

jordskorpa, Pangea, kontinent, kontinentaldrift, mantel, kärna, magma, vulkan, lava, jordbävning, seismograf, Richterskalan, epicentrum, tsunami, erosion, vittring, jordskred, inre (endogena) krafter, yttre (exogena) krafter, kontinentalplattor, spridningszon, kollisionszon, förkastningszon, sköldvulkan, stratovulkan, naturkatastrof, torka, växthuseffekt, global uppvärmning, orkan, tornado, lavin, översvämning, eld, klimat.

Kunskapskrav:

Du ska känna till:

 • Jordens inre
 • Plattektonik
 • Hur jordytan formas av de inre krafterna
 • Hur naturens yttre krafter påverkar jordytan
 • På vilket sätt människan påverkar jordytan 
 • På vilket sätt förändringarna av jordytan påverkar människor och de miljöer de lever i.

Bedömning

Jag bedömer;

 

 • Din förmåga att använda de speciella ord och begrepp som tillhör arbetsområdet.
 • Din förmåga att resonera kring hur vulkan, jordbävning, tsunami, erosion och vittring uppkommer samt hur människans handlingar påverkar jordytan.
 • Din förmåga att resonera kring vilka konsekvenser dessa (vulkan, jordbävning, tsunami, erosion, vittring och människans handlingar) kan få för människor och natur.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: