Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 6 - berättande texter

Skapad 2018-11-14 11:11 i Gustavslundsskolan Helsingborg
En PP för arbetet med svenska där vi jobbar med skrivandet med fokus på berättande texter.
Grundskola 6 Svenska
Det är en konst att väcka läsarens fem sinnen till liv. I detta arbetsområdet ska du få träna på att skriva texter som göra att läsaren till exempel kan lukta de dofter du beskriver i dina texter...

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Eleven ska utveckla sina förmågor att:

 • formulera och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Innehåll

Vad?:

 • berättande texters struktur
 • dramaturgikurva
 • sambandsord
 • tips på inledning
 • avslutning av berättande texter
 • miljö- och personbeskrivningar
 • prepositioner

Arbetssätt

 • gemensamma genomgångar
 • enskilt arbete
 • pararbete - gemensam skrivuppgift
 • skrivuppgift

Bedömning

Hur säker du är på berättande texters:
* innehåll
* struktur
* språk
* skrivregler
* helhetsbedömning

och hur du visar detta. 

Matriser

Sv
Matris för berättande texter åk 6

Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
Koppling till uppgiften
* Eleven följer instruktionen. * Texten fungerar i huvudsak som en berättelse.
* Eleven följer instruktionen. * Texten fungerar relativt väl som en berättelse.
* Eleven följer instruktionen. * Texten fungerar väl som en berättelse.
Innehåll
Begripligt innehåll. Enkla gestaltande beskrivningar i enkel handling. * Gör enkla gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. * Räknar upp händelser och utvecklar dessa något.
Relativt tydligt innehåll. Utvecklade gestaltande beskrivningar utvecklad handling. * Gör utvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. * Återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser.
Tydligt innehåll. Välutvecklade gestaltande beskrivningar välutvecklad handling. * Gör välutvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. * Förmedlar upplevelser och utvecklar/värderar dessa.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. * Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. * Berättelsen är i huvudsak skriven utifrån ett berättarperspektiv i 1:a person.
Relativt väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. * Berättelsen är till övervägande del skriven utifrån ett berättarperspektiv i 1:a person. * Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men.
Väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. * Berättelsen är skriven utifrån ett berättarperspektiv i 1:a person. * Textuppbyggnad stöds av fler och varierande sambandsord.
Språk
Viss språklig variation * Ordvalet uppvisar viss variation. Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet. * Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. * Tempus används med viss säkerhet.
Förhållandevis god språklig variation. * Ordvalet är relativt varierat. Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet. * Meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad. * Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
God språklig variation. * Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet. Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet. * Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierad. * Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med viss säkerhet. * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. * Stavfel förekommer med de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med relativt god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. * Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. * Få stavfel.
Helhetsbedömning
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: