Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Clio: flodkulturer,det antika Grekland, romarriket, kolonialism och imperialism

Skapad 2018-11-14 11:16 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 7 Historia
För ca 5000 år sedan uppstod de första samhällena, de byggdes ofta kring floder för där hade både djur och människor tillgång till vatten. Dessutom kunde människorna använda sig av vattnet för att transportera både sig själva och varor. Där börjar vår historiedel. Vi går sen vidare till det antika Grekland, där den första demokratiska staten växte fram. Men det var inte bara enkelt att leva i det antika Grekland. Vi går sedan vidare till Romarriket. Romarriket var ett stort imperium med mycket makt. De växte och växte genom att besegra nya områden genom att kriga. Romarna var inte bara bra på att kriga utan de var väldigt duktiga på att bygga också. Till sist går vid vidare och läser om kolonialismen. Här ska du få läsa om den kända triangelhandeln mellan Europa, Asien och Afrika. Du kommer också att få lära dig mer om historiska källor och vad som är viktigt att tänka på när du läser information från så länge sen. Detta området kommer vi jobba med fram till jul.

Innehåll

Tid: Ca 6 veckor

Syfte

  • Flodkulturerna: I det här arbetsområdet kommer du att lära dig vad en flodkultur är. Det fanns fyra flodkulturer som grundades för drygt 5 000 år sedan. Dessa var Mesopotamien, Egypten, Indus och Kina. Du ska nu få fördjupa dig i en av dessa kulturer.

  • Det antika Grekland: I det här arbetsområdet ska du få förståelse för hur de grekiska stadsstaterna grundades och utvecklades och så småningom uppgick i Alexander den stores rike. Dessutom ska du jämföra de två stora stadsstaterna Aten och Sparta med varandra och avslutningsvis titta på vad som hände med det grekiska riket när Alexander den store dog.

 

  • Romarriket: I det här arbetsområdet ska du läsa om romarrikets uppkomst och fall. Arbetsområdet är indelat i tre delar. Delarna innehåller texter och aktiviteter med olika fokus. Genom aktiviteterna får du bland annat undersöka hur stort romarriket var samt hur romarriket styrdes under olika perioder. I arbetsområdet kommer du också att få öva på att vara källkritisk.

 

  • Kolonialismen: Syftet med det här arbetsområdet är att du ska kunna resonera om orsaker till och konsekvenser av koloniseringen. Du kommer också att få undersöka några utvecklingslinjer inom koloniseringen, kopplat till kulturmöten. Dessutom kommer du att få arbeta med ett historiskt källmaterial och lära dig att använda några historiska begrepp.

 

Bedömning: Ditt deltagande på lektionerna. Din aktivitet i Clio. Skriftlig bedömning i form av inlämningar/prov. 

Uppgifter

  • Teater- Diskussionsfrågor

  • Rapports årskrönika

  • FN och Barnkonventionen

Matriser

Hi
Kunskapkrav historia åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Tidsperioder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Fortsätta utvecklingslinjer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Använda källmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historians användning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: