Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 4A kap 1: Taluppfattning HT 2018

Skapad 2018-11-14 11:16 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Matematik
I kapitlet tränas taluppfattning. Att avläsa bilder av tal, talens uppbyggnad, de olika siffrornas talvärde i fyrsiffriga tal, att ordna tal i storleksordning. Eleverna får också träna att avläsa tal på olika tallinjer.

Innehåll

 

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • Att kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10.000
 • Vårt talsystem
 • Att kunna ordna tal efter storlek
 • Att kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje
   

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar
 • Diskussioner i helklass och mindre grupper
 • Arbeta i matteborgen
 • Arbeta i bingel
 • Andra aktiviteter som t.ex. spel med tärningar

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

Bedömning sker i det dagliga arbetet på lektionerna och i de muntliga diskussionerna.

Vi avslutar kapitlet med ett test tisdagen den 27/11

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik - taluppfattning

Jag kan till viss del / Behöver träna mer
Jag har godtagbara kunskaper / Kan oftast
Jag har mer än godtagbara kunskaper /
Läsa och skriva tal inom talområdet 0-10000
Förstår vårt talsystem
Ordna tal efter storlek
Läsa av och sätta ut tal på en tallinje
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: