Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - (Längd), vikt och volym åk 5

Skapad 2018-11-14 11:30 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Decimaltal och en hel. Decimaltecken, tiondelar och hundradelar. Detta kopplas till längd, vikt och volym.
Grundskola 5 Matematik
Nu använder vi decimaltal och omvandlar längd, vikt och volym.

Innehåll

Konkreta mål

När du har arbetat med detta mål ska du kunna:

* jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter

* växla mellan olika volymenheter

* jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram

* växla mellan olika viktenheter

Så här arbetar vi med ämnesområdet

 • Gemensamma samtal och diskussioner.
 • Färdighetsträning i Matteborgen 5A kapitel 4 och bingel och känguruövningar
 • Med hjälp av olika praktiska verktyg.

Så här visar jag att jag kan

 • Muntligt under gemensamma samtal och diskussioner.
 • Skriftligt vid färdighetsträning, formativt med hjälp av lärloggen, diagnoser och prov.

Utvärdering (hur gick det?) / Bedömning

 • Genom diagnoser, muntliga och skriftliga samtal och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: