Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering Höstterminen 2018

Skapad 2018-11-14 11:54 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 6 Modersmål
Pedagogisk Planering 2018

Innehåll

Arbetsområde  

Rubrik på arbetsområde

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Konkretiserade mål för eleven

* Kunna använda de grammatiska begreppet som vi lärt oss under den perioden

* Du ska kunna arbeta med lässtrategier för att förstå och tolka olika typer av texter.

* Du ska kunna samarbeta med kamrater och vara aktivt i klassrummet (ställa frågor, diskutera, vara aktiv lyssnare).

* Du ska kunna skriva texter som du hade som läxor .

* Du ska kunna läsa en bok på albanska ok redovisa tills 29 november.

Undervisning och arbetsmetoder

* Arbeta i par / grupp

* Spela eller tävla mellan grupper att skriva rätt

* Tittar korta filmer, bilder som kopplar med tema

* Öva att prata på rätt sätt i klassrummet

* Öva på presentationen

 

Eleven har uppnått målen när....

* Vara aktivt i klasrummet( samarbeta, ställa frågor)

* Kan läsa och tolka olika texter och jämföra med svenska språket

* Eleven kunna dem grammatiska begrepp som ni har lärt i klassrummet.

* Läsa boken och redovisa den  tills slutet i terminen, göra läxor regelbundet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: