Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande Smaragdögat ht 2018/vt 2019

Skapad 2018-11-14 13:09 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
Används som mall
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medskapande vuxna ger vi praktiska förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka temarum och vilket material som ska finnas i respektive rum. Tavlan där barnen väljer aktiviteter har en central roll i verksamheten. Ett syfte med tavlan är att stärka barnen i att stå för i det här fallet sitt val men sedermera ge barnen redskap för att ta ställning och våga stå för sin åsikt. Ett annat är att barnen så småningom ska få en förståelse för hur de val vi gör påverkar både oss själva och andra.

Innehåll

Planerade insatser 

Filuren och Amigo

Under fokusområdet kommer vi genom Filuren och hens kompis Amigo att jobba med det prioriterade läroplansmålet. De kan t.ex. komma med uppdrag som går att koppla till barns inflytande.

Valtavlan

Vi vill under fokusområdet titta närmare på barnens användande av valtavlan. Vi vill använda oss av valtavlan för att vidga barnens vyer samt med hjälp av valtavlan synliggöra vilka rum barnen väljer och inte väljer.  

Jag tycker om

För att komma åt barnens perspektiv på vad de tycker om att göra på förskolan vill vi ge barnen möjlighet att dokumentera sin vardag på förskolan. Vi tänker att barnen ska få fota de miljöer det tycker om på förskolan. För att göra denna insats mer omfattande vill vi låta barnen använda våra digitala verktyg för att berätta mer om sina bilder. Vi tänker också att de barn som vill ska få visa sin dokumentation för övriga barn.

Göra barnen delaktiga i att ta hand om våra miljöer

För att göra barnen delaktiga i att ta hand om våra miljöer vill uppmuntra och fokusera extra på att låta barnen göra detta. Vi tänker att barnen kan bli delaktiga i detta genom att t.ex. hjälpa till att fylla på vårt material, torka av hyllor, sopa golven, källsortera osv.

Förväntade effekter

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:

 

Använda materialen och våra miljöer på ett omsorgsfullt sätt

Plocka undan efter avslutad aktivitet

På eget initiativ fråga efter att hjälpa till att hålla ordning i våra miljöer

Hålla ordning på sina saker

Metodval

Målkriterier

För att arbeta aktivt med att leta effekter av våra insatser kommer vi skriva ut våra målkriterier och sätta upp dessa på avdelningen, så att vi inte glömmer vad det är vi ska titta efter. Vi vill även ha små block tillgängliga så att vi direkt kan skriva ner det vi observerat. Vi tar med dessa block till våra gemensamma reflektioner och för in i reflektionsunderlaget. Genom foto/film kommer vi dokumentera de processer och den utveckling som sker i barngruppen.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: