Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism och elektromagnetism

Skapad 2018-11-14 13:20 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vad är magnetism, var kommer ordet magnet ifrån, vilken praktisk vardagsnytta kan vi ha av magneter? Vad betyder det att magneter repellerar attraherar varandra? Hur fungerar en elmotor? Dessa är några frågor som ni skall få svar på när vi jobbar med magnetism.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Mål för magnetism.

När vi jobbat oss igenom detta område skall du kunna:

 • vad magnetism är.

 • hur en magnet är uppbyggd.

 • vad ett magnetiskt kraftfält är.

 • att jorden är en magnet.

Hur vi når målen.

Vi kommer att:

 • göra experiment.

 • genomgångar för att förklara fakta och begrepp.

 • enskilt och arbete i grupp.

 • göra en egen elmotor

Bedömning.

 • skriftligt prov.

 • av elmotorn och hur den fungerar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Magnetism och elektromagnetism

Ny rubrik

Magnetism
F
E
C
A
Magnetism.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller och teorier
Saknar tillräckliga kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har grundläggande kunskaper om Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Elmotorn
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Resultat, modeller och teorier
Elmotorn.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: