Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Informerande text och muntlig presentation

Skapad 2018-11-14 13:22 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 7 Svenska
I det här arbetsområdet kommer vi arbeta både med att skriva och att tala. Den första delen i området handlar om att skriva en informerande text om en person utifrån ett flertal källor. Din text kommer du sedan använda som utgångspunkt när du ska hålla en muntlig presentation om din valda person.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att du ska få möjlighet att träna din förmåga att:

 • formulera dig och kommunicera när du talar och när du skriver
 • läsa olika texter
 • anpassa och använda ditt språk efter syftet, sammanhanget och mottagaren
 • följa strukturen för en viss texttyp och följa språkliga och skriftliga regler
 • söka information från olika källor.

Bedömning - Vad och hur

Vad kommer att bedömas?

Din förmåga att:

 • Läsa sakprosatexter
 • I skrift sammanställa olika texters innehåll
 • Söka, välja ut och sammanställa information
 • Resonera kring källornas trovärdighet och relevans
 • Sammanställa information och använda citat och källhänvisningar
 • Förbereda och genomföra en muntlig presentation

Hur ska det bedömas?

 • Inlämning av informerande text och källförteckning
 • Förberedelse inför och genomförande av muntlig presentation av din valda person

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgång
 • Eget arbete
 • Aktivt deltagande i sin egen samt klasskamraters muntliga presentationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: