Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2018-11-14 13:40 i Skräddarbacksskolan Borlänge
Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället? Varför är Gustav Vasa den mest kända kungen i Sveriges historia?
Grundskola 5 Historia
Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu börjar en ny tid. Denna tid kallas för Vasatiden. Mellan år 1523 - 1611 styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan av hans söner. Vi ska lära oss om den här tiden och hur Sverige förändrades under denna tid. Varför är Gustav Vasa den mest kända kungen i Sveriges historia? Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur förändras kyrkans ställning i samhället? Vi har en spännande tid framför oss. Välkomna till Nya tiden!

Innehåll

Genomförande

Vi kommer att arbeta genom följande sätt:
 • undervisningsfilmer
 • arbetsblad
 • läroböcker
 • sammanfattningar
 • grupp/klassdiskussioner

Du ska kunna:

 • vilka förändringar som skedde i Sverige under vasatiden
 • hur Sverige blev självständigt från Danmark
 • hur kyrkan förändrades under denna tid
 • hur Sverige styrdes under vasatiden
 • hur vardagslivet var för människor
 • hur Gustav Vasa stärkte kungamakten i Sverige.
 • känna till något om några historiska personer som  Gustav Vasa, Kristian Tyrann (Kristian II), Martin Luther, Nils Dacke, Olaus Petri m.fl.
 • redogöra för några historiska begrepp som hör till vasatiden: ärkebiskop, reformationen, bannlysning, katolicism, protestantism, jordebok, knekt m.fl.

Bedömning

Du kommer bedömas under varje lektion. Din slutgiltiga text kommer ligga till grund för bedömningen. Du kommer även bedömas i ett begreppstest.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vasatiden

Har ej nått målet
--------------->
--------------->
--------------->
Faktakunskaper om vasatiden
Har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Har ej nått målet.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden
Resonemang
För resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar
Har ej nått målet.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Likheter och skillnader
Kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och visa på likheter och skillnader mellan olika tidsperioder.
Har ej nått målet.
Du visar dina kunskaper om vasatiden genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid
Du visar dina kunskaper om vasatiden genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid.
Du visar dina kunskaper om vasatiden genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid.
Begrepp
Kan använda historiska begrepp på rätt sätt i sina arbeten, vid studier av fakta, användande av källor samt i resonemang.
Har ej nått målet.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: