Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författarporträtt

Skapad 2018-11-14 13:41 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Som avslutning till sagotemat ska alla skriva en faktatext om en känd sagoförfattare.

Innehåll

Ett författarporträtt av ….

Du ska nu skriva ett författarporträtt av en författare till några kända sagor. Några förslag på författare du kan använda är:

 

·         Bröderna Grimm

·         Charles Perrault

·         Roald Dahl

·         HC Andersen

·         Selma Lagerlöf

·         Asbjörnsen och Moe

·         Elsa Beskow

·         Astrid Lindgren

·         JRR Tolkien

 

1.     Sök först information om författaren och skriv ner stolpar samt källan för att kunna gå tillbaka, men även kunna skriva en referenslista.

2.     Planera din text enligt följande upplägg. Sätt ut ämnet som mellanrubrik.

·         Titel: Ett författarporträtt av (namnet på din författare)

·         Korta fakta: skriv ner lite korta fakta om födelseår och ort. Kanske finns det något som kan vara intressant att veta om författarens verk.

·         Verk: lista några kända sagor som författaren skrivit samt vad de i korthet handlar om.

·         Språk och stil: skriv lite vad som är typiskt för författarens verk.

·         Kopplingar mellan författaren och verken: här skriver du lite om de kopplingar du kan hitta mellan författarens verk och hens bakgrund och uppväxt men även mellan den tid eller samhälle som fanns då. Du hittar stöd dels i fakta du hittat när du sökt och läst på men även utifrån texternas innehåll.

·         Reflektion: skriv ner några tankar om vad du tycker om författaren och dennes verk och vilka nya erfarenheter de har gett dig.

·         Källor: skriv ner de källor du använt dig av i en lista. Skriv ner en positiv och en negativ sak med dina källor. Motivera hur du tänker. 

3.     Läs igenom din text och se till att den är indelad i stycken och att språket är korrekt och att innehållet är tydligt. Du kan även låta en klasskompis ge respons på din text.

4.     Lämna in din text för bedömning eller maila in den till helena.melander-nitsler@stockholm.se senast den 29/11.

 

Lycka till!

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Författarporträtt

Rubrik 1

Jag presenterar min författare utifrån punkterna som finns i uppgiften.
Inte än
E
C
A
 • Sv  E 9
Du presenterar relevant fakta utifrån mallen författarporträtt.
Du presenterar underbyggd fakta utifrån mallen författarporträtt
Du presenterar underbyggd fakta på ett personligt sätt utifrån mallen författarporträtt.

Ny rubrik

Jag tänker på att skriva varierat och att använda ord som hör till ämnet.
Inte än
E
C
A
 • Sv  E 9
Texten visar ett ganska begränsat ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet.

När jag skriver tänker jag på att följa de skrivregler som finns.
Inte än
E
C
A
 • Sv  E 9
Meningsbyggnad är enkel. Några få ord eller uttryck används eller stavas fel
Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten visar prov på god kunskap om ord och uttryck. Några få stavfel kan förekomma.
Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
 • Sv  E 9
Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Användningen av oftast liten och stor bokstav korrekt. Styckeindelning finns till viss del.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Användningen av liten och stor bokstav korrekt. Texten är styckeindelad.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt. Styckeindelningen är genomtänkt.

Ny rubrik

Jag tänker på att få en tydlig struktur i texten (röd tråd) och är noga med att inte frångå ämnet.
Inte än
E
C
A
Ny aspekt
 • Sv  E 9
Strukturen är till viss del tydlig. Början och slut hänger i stort sätt ihop.
Strukturen är tydlig och har ett tydligt fokus på ämnet.
Strukturen är tydlig och har ett tydligt fokus på ämnet.

Ny rubrik

Jag sammanställer information om min författare från källorna som jag använder.
Inte än
E
C
A
 • Sv  E 9
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor
 • Sv  E 9
 • Sv  A 9
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar samt enkelt ämnesrelaterat språk
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar samt utvecklat ämnesrelaterat språk
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar samt välutvecklat ämnesrelaterat språk

Ny rubrik

Jag undersöker mina källor och kan ange en bra och en dålig sak om varje källa.
Inte än
E
C
A
 • Sv  E 9
På slutet har jag med en förteckning av mina källor. Jag har skrivit ner en positiv och en negativ sak om varje källa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: