Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi: Luft och vätgas

Skapad 2018-11-14 13:45 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola 7 Kemi
Luft är också någonting. Det är lätt att tro att luft är tomrum, men det finns olika materia i vår luft. Vi kommer här lära oss lite av vilka ämnen som finns i luft och vad som är bra/dåligt för vår luft.

Innehåll

Den livsviktiga luften!

Du kommer arbeta med :

Vilken betydelse luftens sammansättning har för livet på jorden.

Diskutera hur människans användning av bränslen och olika spridningsprocesser i luften påverkar klimat och hälsa.

Hur vi kan använda gaserna i luften och vilka konsekvenser det får för våra levnadsvillkor.

Resonera kring hur uppfattningen om luftens sammansättning har förändrats genom historien.

Använda kunskaper i kemi för att förklara hur vätgas kan bli framtidens bilbränsle.

 

Arbetssätt:

Grupparbete: varje grupp fördjupar sig i ett avsnitt och sedan lär ut andra i klassen.

Examination:

Redovisning av kapiteldel.

Deltagande i klassdiskussioner

Uppgifter

 • Gruppuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi - Luft och vätgas

E
C
A
Redovisa och diskutera
Eleven har redovisat fakta på ett enkelt sätt och kan del av uppgiften. Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven har redovisat fakta på ett utvecklat sätt sätt och kan ganska bra uppgiften. Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvense.
Eleven har redovisat fakta på ett mer utvecklat sätt sätt och kan hela uppgiften. Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: