Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikativa uttryckssätt

Skapad 2018-11-14 13:45 i Mörsils förskola Åre
Förskola
Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sig och att använda sin kommunikativa förmåga.

Innehåll

Strävansmål: Målet är att barnen ska kunna kommunicera bättre oavsett modersmål

Syfte: Genom att introducera tecken och bilder som stöd, erbjuda sätt att kommunicera på såsom ritprata eller berätta en saga. Vi använder oss av TAKK och bilder som stöd. Vi använder oss också av lärplatta för att introducera böcker.

 

Vi dokumenterar och reflekterar för att hitta nya utmaningar och nya infallsvinklar i arbetet med bild. 

Vi pedagoger har ett tillåtande och öppet förhållningssätt där barnens egna idéer, intressen  och tankar ligger till grund för nästa utmaning eller projekt.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: