Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1600-talslyrik

Skapad 2018-11-14 13:54 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola F
De "fyras gäng". Männen som förändrade vår litteratur

Innehåll

I höst har vi arbetat med fyra, svenska 1600-talsförfattare. Dessa författare förändrade både språket och innehållet i det som skrevs. Tidigare hade texterna vanligtvis varit högtravande och kraftigt färgade av religiösa tankar. De fyra 1600-talsförfattarna( framförallt Lucidor och Wivallius) skrev om helt andra saker.

Gemensamt för dessa fyra är att de huvudsakligen skrev dikter. I sin diktning använde de sig av olika versmått(själva rytmen i en dikt) Den vanligaste formen var s.k. slutrimmad vers, d.v.s. ord som rimmar i slutet av en rad, t.ex: land - rand, spinna - hinna osv.

En annan, mycket gammal rimform är alliterationen(stavrim/uddrim = bokstavsrim). Denna  typ av rim går tillbaka till vikingatiden och bl.a. De isländska sagorna.

EX:

Trolskt står träden

tätt tillsammans.

Tidens vind rusar, rasande

rätt igenom tallkronorna.

 

När man skriver dikter behöver man inte använda sig av några rimformer. Nutidslyriken bygger mer på symbolik och känslor.

EX:

Himlen täcks av gråvita bomullstussar.

Tussar som skymmer värme och ljus.

Frusna i själ och hjärta plågar vi oss fram.

Fram genom existensens gyttjiga villkor.

(diktexemplen här ovan är inga riktiga dikter utan bara påhittade av mig för att tydligt visa på olika exempel.)

 

Era uppgifter blir att:

1) Googla fram Lasse Lucidors text: "O evighet, din längd mig fast förskräcker". Försök att tolka och översätta denna dikt till nutidssvenska.

2) Gör som ovanstående fast nu med Lars Wivallius dikt" Klagevisa över denna torra och kalla vår". Tolka och översätt den till nutidssvenska.

3) Hitta på en egen dikt där ni använder er av alliteration.

4) Skriv även en s.k. slutrimmad dikt.

5) Avslutningsvis ska ni försöka att skriva en modern dikt där ni använder er av ett rikt symbolspråk och känslor.

 

VI ARBETAR MED DETTA FRAM TILL DEN 12/12. DÅ VILL JAG FÅ IN ERT ARBETE I RAPPORTFORM!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: