Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Good Stuff D: Pressure

Skapad 2018-11-14 14:15 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Arbetsområde till kapitlet Pressure i Good Stuff D, 9a, Siv Jonsson, Höglandskolan, Örnsköldsvik, vt 2015.
Grundskola 9 Engelska
Arbetsområde till kapitlet Pressure i Good Stuff D.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkreta mål

* Att träna din förmåga att läsa, förstå och reflektera kring det som du har läst på engelska.

* Att bredda ditt ordförråd och att träna på hur ord är bildade på engelska.

* Att skriva och uttrycka dig på engelska.

Arbetsprocess

Texter:

- Feeling the pressure TB s. 44-45
- Dealing with test stress TB s. 46-47
- Shiftless drifter TB s. 48-50
- This jinxed basketball game TB s. 51-54
- Performing under pressure TB s. 56


Övningar:

ÖB s. 43A

ÖB s. 44C

ÖB s. 44D

ÖB s. 46-47A

ÖB s. 47B

ÖB s. 49A

ÖB s. 49B

ÖB s. 53B

ÖB s. 54A

Bedömning

Din förmåga att läsa och förstå och att uttrycka dig själv i skrift på engelska kommer att bedömas kontinuerligt under arbetet på lektionerna, genom övningarna som du lämnar in och genom det avslutande skriftliga provet. Se kunskapskraven i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Läsa
Eleven kan förstå **det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer** i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå **det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer** i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå **såväl helhet som detaljer** i lättillgängliga texter i olika genrer.
Läsa
Eleven visar sin förståelse genom att **översiktligt** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **godtagbart** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att **välgrundat** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **tillfredsställande** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att **välgrundat och nyanserat** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **gott** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriva
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **enkelt, begripligt och relativt sammanhängande**.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande**. **Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation**.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **relativt varierat, tydligt och sammanhängande**. **Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation**.
Skriva
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **enkelt och begripligt** samt **i någon mån anpassat** till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **tydligt och med visst flyt** samt **med viss anpassning** till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **tydligt och med flyt** samt **med viss anpassning** till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: